هم اکنون با ما تماس بگیرید: شماره تماس: +9812345678

تابلوی فشار متوسط برای همه نیازها

تا سطح جریان ۴۰۰۰ آمپر و اتصال کوتاه ۵۰ کیلوآمپر

۴۰ سال سابقه

در تولید انواع تابلوهای برق

پروژه های اخیر

تابلوهای فشار ضعیف طرح توسعه نیروگاه الصدر عراق
تابلوهای فشار ضعیف طرح توسعه نیروگاه الصدر عراق

قرارداد تامین تابلوهای فشار ضعیف پروژه طرح توسعه نیروگاه الصدر کشور عراق

قرارداد تابلوهای ۲۰ کیلوولت پنج پست فوق توزیع برق منطقه ای فارس
قرارداد تابلوهای ۲۰ کیلوولت پنج پست فوق توزیع برق منطقه ای فارس

حدوده کاری این قرارداد شامل تامین ۹۰ فیدر، تابلوهای فشار متوسط کشویی متال کلد ۲۴کیلوولت،می باشد که در پنج پست ۶۳/۲۰ و ۱۳۲/۲۰ کیلوولت برق منطقه ای فارس نصب خواهند شد.

تابلوهای ۱۲ کیلووت مرکز داده های مسقط - عمان
تابلوهای ۱۲ کیلووت مرکز داده های مسقط - عمان

قرارداد تامین تابلوهای ۱۲ کیلوولت با عایق هوای مورد نیاز پروژه مرکز داده های شهر مسقط کشور عمان