هم اکنون با ما تماس بگیرید: شماره تماس: +9812345678

تابلوی فشار متوسط برای همه نیازها

تا سطح جریان ۴۰۰۰ آمپر و اتصال کوتاه ۵۰ کیلوآمپر

۴۰ سال سابقه

در تولید انواع تابلوهای برق

پروژه های اخیر

پتروشیمی دماوند
پتروشیمی دماوند

تابلوهای فشار متوسط واحد آب پتروشیمی دماوند

خط لوله نفت خام سبزآب - ری
خط لوله نفت خام سبزآب - ری

تابلوهای 7.2 کیلوولت پستهای فوق توزیع و ایستگاههای پمپاژ حط لوله سبزآب - ری

تابلوهای فشار ضعیف طرح توسعه نیروگاه الصدر عراق
تابلوهای فشار ضعیف طرح توسعه نیروگاه الصدر عراق

قرارداد تامین تابلوهای فشار ضعیف پروژه طرح توسعه نیروگاه الصدر کشور عراق