هم اکنون با ما تماس بگیرید: شماره تماس: +9812345678

پتروشیمی دماوند

پتروشیمی دماوند

تابلوهای 20 کیلوولت 31.5 کیلوآمپر واحد آب شیرین کن یوتیلیتی پتروشیمی دماوند