هم اکنون با ما تماس بگیرید: شماره تماس: +9812345678

پروژه یوتیلیتی آفسایت پالایشگاه اصفهان

پروژه یوتیلیتی آفسایت پالایشگاه اصفهان

ساخت کلیه تابلوهای 12 کیلوولت و 36 کیلوولت کشویی پروژه یوتیلیتی آفسایت پالایشگاه اصفهان 

پیمانکار پروژه: شرکت نیرپارس