هم اکنون با ما تماس بگیرید: شماره تماس: +9812345678

پروژه بخش بخار نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

پروژه بخش بخار نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

ساخت کلیه تابلوهای برق فشار ضعیف و سیستم کنترل HVAC پروژه بخش بخار نیروگاه متمرکز پارس جنوبی

پیمانکار پروژه: شرکت فراب