هم اکنون با ما تماس بگیرید: شماره تماس: +9812345678

ابلاغ قرارداد تابلوهای فشار متوسط خط لوله نفت سبزآب ری

ابلاغ قرارداد تابلوهای فشار متوسط خط لوله نفت سبزآب ری
13آبان1396

ابلاغ قرارداد تابلوهای فشار متوسط خط لوله نفت سبزآب ری

قرارداد شامل کلیه تابلوهای فشار متوسط مورد نیاز پستهای فشار قوی و ایستگاهای پمپاژ نفت در خط لوله انتقال نفت خام از سبزآب خوزستان به پالایشگاه تهران در شهر ری به طول تقریبی 630 کیلومتر می باشد که به همین دلیل پروژه خط لوله نفت خام سبزآب ری نام گذاری شده است.

مدت زمان اجرا این پروژه هفت ماه و تعداد فیدرهای مورد نیاز این طرح در حدود 150 سلول 7.2 کیلوولتی می باشد.