هم اکنون با ما تماس بگیرید: شماره تماس: +9812345678

بیست و سومین نمایشگاه نفت و گاز

بیست و سومین نمایشگاه نفت و گاز
29فروردین1397

بیست و سومین نمایشگاه نفت و گاز

شرکت یم آخرین تولیدات خود را در بیست و سومین نمایشگاه نفت و گاز ارایه خواهد نمود.

با حضور گرمتان ما را سرافراز فرمایید

  • نمایشگاه
  • نفت و گاز
  • نمایشگاه نفت و گاز
  • شرکت یم
  • نمایشگاه تهران