هم اکنون با ما تماس بگیرید: شماره تماس: +9812345678

تامین تابلوهای فشار متوسط پست اصلی مجتمع فولاد اردستان

تامین تابلوهای فشار متوسط پست اصلی مجتمع فولاد اردستان
25فروردین1393

تامین تابلوهای فشار متوسط پست اصلی مجتمع فولاد اردستان

قرارداد مذکور شامل یک مجموعه کامل تابلوهای ۲۰ کیلوولت کشویی با کلید خلا می باشد. تابلوهای مذکور در پست اصلی ۶۳/۲۰ کیلوولت مجتمع نصب خواهند شد و برق کلیه واحدهای مجتمع فولاد اردستان را تامین می نماید و از این نظر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مدت قرارداد ۴ ماه می باشد.