هم اکنون با ما تماس بگیرید: شماره تماس: +9812345678

تابلوهای ۲۰ کیلوولت پست اصلی مجتمع فولاد کویر

تابلوهای ۲۰ کیلوولت پست اصلی مجتمع فولاد کویر
5اسفند1392

تابلوهای ۲۰ کیلوولت پست اصلی مجتمع فولاد کویر

قرارداد مذکور شامل یک مجموعه کامل تابلوهای ۲۰ کیلوولت کشویی با کلید خلا می باشد. تابلوهای مذکور در پست اصلی ۶۳/۲۰ کیلوولت مجتمع نصب خواهند شد و برق کلیه واحدهای مجتمع فولاد کویر را تامین می نماید و از این نظر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مدت قرارداد ۳ ماه می باشد.

  • فارسی